ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 95/2014

Ημερομηνία ανάρτησης: 
Τρίτη, Ιούνιος 9, 2015

Επαναπροκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  95/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια κυκλώματος θερμικού ελαίου, για το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Βio-tric», με κωδικό ΕΔΕΙΛ 65/2032 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Καρέλλα Σωτήριο. Το ποσό του προϋπολογισμού είναι 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 25-6-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 24-06-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ.

Αρχείο: