ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 33/2014

Ημερομηνία ανάρτησης: 
Δευτέρα, Μάιος 11, 2015

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  33/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή «για την προμήθεια τριών (3) εξυπηρετητών (servers) και ενός (1) φορητού υπολογιστή για τη διαχείριση των servers, για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Σχολής Χημικών Μηχανικών» στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Χημικών Μηχανικών 2006-2008» με κωδικό ΕΔΕΙΛ 65/1611, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κ. Δημήτριο Κέκο. Το ποσό του προϋπολογισμού είναι 12.000,00€ (συμπ.  ΦΠΑ)

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 28-5-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 27-5-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ.

Αρχείο: