ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 31/2015

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 31/2015 για την προμήθεια δεκαπέντε (15) κινητήρων με ενσωματωμένο μειωτήρα και encoder (δύο 332626, τεσσάρων 241426, τεσσάρων 511209, ενός 268057 και τεσσάρων 511210) για εφαρμογές ρομποτικής στο πλαίσιο της πράξης «ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ: Βιομιμητικά Ρομποτικά Συστήματα με Πόδια, για Κίνηση σε Δύσκολα Περιβάλλοντα» με κωδικό MIS 379424 και κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1126 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

Προκήρυξη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Νο 1/2015 με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, «Για την προμήθεια αναλωσίμων για την εκπόνηση βιοϊατρικών πειραμάτων που πραγματοποιούνται στο Ε.Μ.Π., Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών», προϋπολογισμού 90.509,00 € (μη συμπ.ΦΠΑ), στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ERC- ΕΣΠΑ με τίτλο «Ανάπτυξη πρωτεομικών και εμβιομηχανικών τεχνικών για την καταπολέμηση εκφύλισης χόνδρου» με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1160 και Επιστημονικός Υπεύθυνος του ανωτέρω προγράμματος είναι ο Επίκουρος Καθηγητής κ.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 75/2014

Επαναληπτική προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  75/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού που η παράδοσή τους θα γίνει στο Ε.Μ.Π. στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΑΕΙΣ ΕΜΠ» Αειφορία και συμβατότητα προηγμένων υλικών και τεχνολογιών για την προστασία μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: ανάπτυξη κριτηρίων και μεθοδολογιών ελέγχου (ΑΕΙΣ)», στον Άξονα Προτεραιότητας «11-Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες της Σταδιακής Εξόδου» του Ε.Π.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 22/2015

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  22/2015 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια συστήματος εξυπηρετητών και διάταξης ενοποιημένης δικτυακής διάθεσης για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών», στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με τίτλο «Αναβάθμιση της πληροφοριακής υποδομής του Εργαστηρίου Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης της Σχολής ΗΜΜΥ», με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 67/0978 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Ψαρρά.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 95/2014

Επαναπροκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  95/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια κυκλώματος θερμικού ελαίου, για το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Βio-tric», με κωδικό ΕΔΕΙΛ 65/2032 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Καρέλλα Σωτήριο. Το ποσό του προϋπολογισμού είναι 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 08/2015

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  08/2015 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια δυο υπολογιστικών κόμβων υψηλών επιδόσεων με συγχρόνους επεξεργαστές καρτών γραφικών για τη συμπλήρωση υπάρχοντος συστήματος  υψηλών επιδόσεων με σύγχρονους επεξεργαστές καρτών γραφικών για τη συμπλήρωση υπάρχοντος συστήματος υψηλών επιδόσεων με σύγχρονους επεξεργαστές καρτών γραφικών, που η παράδοσή τους θα γίνει στη Μονάδα Παράλληλης Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής & Βελτιστοποίησης της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 96/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  96/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, που η παράδοσή τους θα γίνει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΕΜΠ Ανάπτυξη σύνθετων νανοδομημένων υλικών κεραμικής μήτρας με μεταλλικά εγκλείσματα», στον Άξονα Προτεραιότητας «11- Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο) και από

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 05/2014

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ:

Η ονομαστική χωρητικότητα δεν προκύπτει από το απλό γινόμενο των τριών διαστάσεων Βάση χ Ύψος χ Πλάτος αλλά προσδιορίζει την κατηγορία χωρητικότητας στην οποία ανήκει ο εργαστηριακός κλίβανος

Κάθε μία από τις αναγραφόμενες εσωτερικές διαστάσεις (150mm)είναι η ελάχιστη απαιτούμενη διάσταση .

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 05/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  05/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εργαστηριακού κλιβάνου υψηλών θερμοκρασιών», στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ- ΕΜΠ Ανάπτυξη σύνθετων νανοδομημένων υλικών κεραμικής μήτρας με μεταλλικά εγκλείσματα», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.)», στον Άξονα Προτεραιότητας «11- Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ 3η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 34/2012

Επαναληπτική 3η προκήρυξη του προχείρου μειοδοτικού διαγωνισμού 34/2012 για την προμήθεια, εγκατάσταση και ορθή λειτουργία κατάλληλου εξοπλισμού της ΟΜΑΔΑΣ Β για την υλοποίηση των Υποέργων & Δράσεων της Οριζόντιας Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Προηγμένες, Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1013 και MIS 304202 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Μήτρου Νικόλαο, καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ.

Σελίδες