ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 73/2013 για την υποκατηγορία Η

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Δεύτερη μετάθεση ημερομηνίας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό Νο 73/2013 (επαναπροκήρυξη για την υποκατηγορία Η, με αριθμ. πρωτ. 16900/19-6-2015).

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 49/2013β

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 49/2013β            για την προμήθεια ενός συστήματος SRS (Scalable Readout System) στο πλαίσιο του έργου ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι με τίτλο «Ανάπτυξη ενός συστήματος ανιχνευτών Micromegas για την αναβάθμιση των ανιχνευτών μιονίων του πειράματος ATLAS στον επιταχυντή του LHC», με κωδικό 65/1969 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή, κο. Θεόδωρο Αλεξόπουλο.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.338,89 Swiss Francs CHF, χωρίς ΦΠΑ.

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 37/2015

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 37/2015  για την προμήθεια αναλωσίμων θερμοπλαστικών υλικών 3D εκτύπωσης και σχετικού υποστηρικτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθούν για τη 3D εκτύπωση πρότυπων οστών του E. tiliensis στα πλαίσια του έργου «ΘΑΛΗΣ – Ε.Μ.Π.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 94/2014

Επαναληπτική προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  94/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφών ειδών που η παράδοσή τους θα γίνει στη Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΜΠ», στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 29/2015

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 29/2015 Για την προμήθεια τεσσάρων (4) ειδικών εύκαμπτων κόμβων (Metallic Expansion Joints, Dimensions: Ø114/140 X 360 mm, Material: Ansi 321 – EN 1.4541, Ang. Movem.: -20o/+0o) για την εκτέλεση πειραμάτων με αγωγούς, στο πλαίσιο της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ για το πρόγραμμα με τίτλο «Πρωτότυπες έννοιες σχεδιασμού μεταλλικών κατασκευών για τον ενεργειακό τομέα με χρήση σύγχρονων υλικών» («ENSSTRAM») με κωδικό ΕΛΚΕ 68/1201 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Χ. Γαντέ.

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 73/2013 για την υποκατηγορία Η

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Μετάθεση ημερομηνίας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό Νο 73/2013 (επαναπροκήρυξη για την υποκατηγορία Η με αριθμ. πρωτ. 16900/19-6-2015).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 39/2013

Διεθνής ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός Νο 39/2013 για τη δημιουργία «Μηχανής Μετα-αναζήτησης και Πρόσβασης στις Πηγές των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων» που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης «Προηγμένες Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» » με κωδικό MIS 304202 (κωδ. ΕΔΕΙΛ 68/1013), ΕΣΠΑ 2007-2013, και  Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Μήτρου Νικόλαο, Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 73/2013 για την υποκατηγορία Η

Επαναπροκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  73/2013 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή της Υποκατηγορίας Η «για την προμήθεια αναλωσίμων για την εκπόνηση εμβιομηχανικών, μηχανικών και βιολογικών πειραμάτων, για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Συστημικής Εμβιομηχανικής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου) και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΘΑΛΗΣ ΕΜΠ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30/2015

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30/2015 Για την προμήθεια ένδεκα (11) σερβοκινητήρων με ενσωματωμένο μειωτήρα και encoder (ενός 509425, ενός 509426, ενός 457463, τεσσάρων 337029 και τεσσάρων 509428) για εφαρμογές ρομποτικής στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ: Laelaps/472: Δυναμική, Έλεγχος και Σχεδιασμός Τετράποδων Ρομπότ με Πολλαπλές Αρθρώσεις και Μεταβλητή Υποχωρητικότητα» με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1143 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε. Παπαδόπουλο.

 

Σελίδες