ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 29/2015

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 29/2015 Για την προμήθεια τεσσάρων (4) ειδικών εύκαμπτων κόμβων (Metallic Expansion Joints, Dimensions: Ø114/140 X 360 mm, Material: Ansi 321 – EN 1.4541, Ang. Movem.: -20o/+0o) για την εκτέλεση πειραμάτων με αγωγούς, στο πλαίσιο της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ για το πρόγραμμα με τίτλο «Πρωτότυπες έννοιες σχεδιασμού μεταλλικών κατασκευών για τον ενεργειακό τομέα με χρήση σύγχρονων υλικών» («ENSSTRAM») με κωδικό ΕΛΚΕ 68/1201 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Χ. Γαντέ.

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 73/2013 για την υποκατηγορία Η

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Μετάθεση ημερομηνίας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό Νο 73/2013 (επαναπροκήρυξη για την υποκατηγορία Η με αριθμ. πρωτ. 16900/19-6-2015).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 39/2013

Διεθνής ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός Νο 39/2013 για τη δημιουργία «Μηχανής Μετα-αναζήτησης και Πρόσβασης στις Πηγές των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων» που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης «Προηγμένες Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» » με κωδικό MIS 304202 (κωδ. ΕΔΕΙΛ 68/1013), ΕΣΠΑ 2007-2013, και  Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Μήτρου Νικόλαο, Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 73/2013 για την υποκατηγορία Η

Επαναπροκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  73/2013 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή της Υποκατηγορίας Η «για την προμήθεια αναλωσίμων για την εκπόνηση εμβιομηχανικών, μηχανικών και βιολογικών πειραμάτων, για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Συστημικής Εμβιομηχανικής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου) και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΘΑΛΗΣ ΕΜΠ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30/2015

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30/2015 Για την προμήθεια ένδεκα (11) σερβοκινητήρων με ενσωματωμένο μειωτήρα και encoder (ενός 509425, ενός 509426, ενός 457463, τεσσάρων 337029 και τεσσάρων 509428) για εφαρμογές ρομποτικής στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ: Laelaps/472: Δυναμική, Έλεγχος και Σχεδιασμός Τετράποδων Ρομπότ με Πολλαπλές Αρθρώσεις και Μεταβλητή Υποχωρητικότητα» με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1143 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε. Παπαδόπουλο.

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 31/2015

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 31/2015 για την προμήθεια δεκαπέντε (15) κινητήρων με ενσωματωμένο μειωτήρα και encoder (δύο 332626, τεσσάρων 241426, τεσσάρων 511209, ενός 268057 και τεσσάρων 511210) για εφαρμογές ρομποτικής στο πλαίσιο της πράξης «ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ: Βιομιμητικά Ρομποτικά Συστήματα με Πόδια, για Κίνηση σε Δύσκολα Περιβάλλοντα» με κωδικό MIS 379424 και κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1126 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

Προκήρυξη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Νο 1/2015 με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, «Για την προμήθεια αναλωσίμων για την εκπόνηση βιοϊατρικών πειραμάτων που πραγματοποιούνται στο Ε.Μ.Π., Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών», προϋπολογισμού 90.509,00 € (μη συμπ.ΦΠΑ), στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ERC- ΕΣΠΑ με τίτλο «Ανάπτυξη πρωτεομικών και εμβιομηχανικών τεχνικών για την καταπολέμηση εκφύλισης χόνδρου» με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1160 και Επιστημονικός Υπεύθυνος του ανωτέρω προγράμματος είναι ο Επίκουρος Καθηγητής κ.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 75/2014

Επαναληπτική προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  75/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού που η παράδοσή τους θα γίνει στο Ε.Μ.Π. στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΑΕΙΣ ΕΜΠ» Αειφορία και συμβατότητα προηγμένων υλικών και τεχνολογιών για την προστασία μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: ανάπτυξη κριτηρίων και μεθοδολογιών ελέγχου (ΑΕΙΣ)», στον Άξονα Προτεραιότητας «11-Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες της Σταδιακής Εξόδου» του Ε.Π.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 22/2015

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  22/2015 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια συστήματος εξυπηρετητών και διάταξης ενοποιημένης δικτυακής διάθεσης για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών», στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με τίτλο «Αναβάθμιση της πληροφοριακής υποδομής του Εργαστηρίου Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης της Σχολής ΗΜΜΥ», με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 67/0978 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Ψαρρά.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 95/2014

Επαναπροκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  95/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια κυκλώματος θερμικού ελαίου, για το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Βio-tric», με κωδικό ΕΔΕΙΛ 65/2032 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Καρέλλα Σωτήριο. Το ποσό του προϋπολογισμού είναι 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Σελίδες